PROSIMY O SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI ASORTYMENTU TELEFONICZNIE ZADZWOŃ I ZAMÓW! +48 668 292 720

PROSIMY O SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI ASORTYMENTU TELEFONICZNIE ZADZWOŃ I ZAMÓW! +48 668 292 720

Gwarancja i serwis

 1. Każdy towar zakupiony w Sklepie, który jest fabrycznie nowy posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta.
 2. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:
  1. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta
  2. przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
   Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym oraz są opublikowane na na stronie internetowej producenta. 
  3. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego , w formie elektronicznej lub w formie pisemnej 
  4. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.
 4. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep.